Hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với cái tên Easy Driver Packs với sự tiện dụng của nó trong việc tìm, trích xuất và cài đặt driver một cách hoàn hảo cho WindowsXP (x86), Windows7 (x86 và x64).
Không ngừng lại ở đó, lần này sự ra đời của Wan Driver 5.25 là bản nâng cấp của Easy Driver Pack trước đó.

Với giao diện mới:

[Phải đăng nhập mới thấy links. ]

[Phải đăng nhập mới thấy links. ]


Cài đặt đơn giản, bạn chỉ việc chọn Start -> Exctract and Install driver là nó tự động tìm và cài đặt driver còn thiếu trên máy của bạn.

[Phải đăng nhập mới thấy links. ]


Link download:
[Phải đăng nhập mới thấy links. ] 263 MB

Môi trường ứng dụng: 32 (x86) của windows XP, tương thích với sự hỗ trợ cho 32-bit (x86), windows Server 2003.
MD5: e82d706394b9b81d1aa86175973c0e48


[Phải đăng nhập mới thấy links. ] 617 MB

Ứng dụng Môi trường: 32 (x86) windows 7.
MD5: 3cb4d62218d1966dcf47c87ec3d59612


[Phải đăng nhập mới thấy links. ] 706 MB

Môi trường ứng dụng: 64 (x64) windows 7 và windows Server 2008 R2
MD5: e499c13e67034601a3d43d2639b77551


Home: [Phải đăng nhập mới thấy links. ]


CÓ THÊM LINKS MEDIAFIRE

Easy DriverPacks 5.2.5.5 WindowsXP (32Bit)

Part 1: [Phải đăng nhập mới thấy links. ]
Part 2: [Phải đăng nhập mới thấy links. ]
Easy DriverPacks 5.2.5.5 Win7 (32Bit)

Part 1 : [Phải đăng nhập mới thấy links. ]
Part 2 : [Phải đăng nhập mới thấy links. ]
Part 3 : [Phải đăng nhập mới thấy links. ]
Part 4 : [Phải đăng nhập mới thấy links. ]
Easy DriverPacks 5.2.5.5 Win7 (64Bit)

Part 1 : [Phải đăng nhập mới thấy links. ]
Part 2 : [Phải đăng nhập mới thấy links. ]
Part 3 : [Phải đăng nhập mới thấy links. ]
Part 4 : [Phải đăng nhập mới thấy links. ]