Đây là toàn bộ ngữ pháp để thi năng lực tiếng Nhật JLPT từ N5 đến N1@};-
[Phải đăng nhập mới thấy links. ]
Bonus thêm cho các bạn ngữ pháp của 50 bài Minna no Nihongo8->
(chú ý: Đợi 5 giây và click vào Skipad)