Cách Đổi Office 2007 sang tiếng Việt

Muốn đổi Office 2007 sang tiếng Việt các bạn vào trang dưới đây:

Mã:
[Phải đăng nhập mới thấy links. ]
Ở gần cuối trang download cái file đầu tiên LangguageInterfacerPack.exe chỉ cần mỗi cái file này thôi và intall vào máy.

Sau đó làm theo chỉ dẫn của Microsoft

Các chỉ dẫn sử dụng: (Hehehe. Các bước chỉ dẫn Orinal của Mỉcrosoft VN, tôi chỉ thay cái bước 1 bằng tiếng anh. Các bạn ráng mò)

Để chuyển Giao diện Người dùng của bạn sang ngôn ngữ của Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Tiếng Việt, hãy theo các bước sau:

1. Khởi chạy menu Thiết đặt Ngôn ngữ Microsoft Office 2007 từ menu Start\Alle Progamm\Microsoft Office\ Microsoft Offic Tools.

2. Chọn tab Ngôn ngữ Hiển thị và trong danh sách thả xuống Hiển thị các hộp thoại và menu của Microsoft Office trong: chọn ngôn ngữ bạn muốn hiển thị. Ngôn ngữ bạn đã chọn giờ sẽ trở thành hiển thị mặc định.

3. Trong tab Microsoft Office 2007 Language Settings bạn có tùy chọn để hiển thị của Office khớp với hiển thị của windows. Ngôn ngữ của windows hiện tại sẽ được liệt kê cho bạn thấy. Nếu bạn muốn hiển thị của Office khớp với hiển thị của windows, hãy chọn Đặt ngôn ngữ hiển thị của Microsoft Office khớp với ngôn ngữ hiển thị của windows Thiết đặt này sẽ ghi đè lựa chọn bạn đã chọn trong danh sách Hiển thị các hộp thoại và menu của Microsoft Office.

4.Trong tab Ngôn ngữ Soạn thảo chọn ngôn ngữ bạn cần để cho phép từ danh sách Ngôn ngữ Soạn thảo Có sẵn và bấm Thêm. Ngôn ngữ bạn đã chọn giờ sẽ được liệt kê trong danh sách Ngôn ngữ Soạn thảo Được phép.

5. Trong tab Ngôn ngữ Soạn thảo chọn ngôn ngữ bạn muốn làm Ngôn ngữ Soạn thảo Chính của bạn từ danh sách Ngôn ngữ Soạn thảo Chính.

6.Bấm vào nút OK.

Vậy là xong các bạn vào các trình duyệt này xem có sang tiếng Việt hết chưa nhé!

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office PowerPoint 2007

Microsoft Office Word 2007

Nếu Bạn không thích có thể xóa cái software LangguageInterfacerPack.exe khỏi PC.

Bạn cũng có thể chuyển đổi Office 2007 về ngôn ngữ củ theo chỉ dẫn trên.

Chúc mai mắn và thanh công. Thân LRC