Bỏ tự động kiểm tra chính tả và văn phạm trong Microsoft Office


Các công cụ soạn thảo trong bộ Microsoft Office có tính năng tự động kiểm tra chính tả đối với các từ ngữ mà bạn gõ. Khi bạn gõ một từ nào mà Office không hiểu hay nghi ngờ sai chính tả, một dấu gạch răng cưa màu đỏ sẽ lập tức xuất hiện bên dưới từ đó để bạn lưu ý.Bạn có thể click chuột phải lên từ bị đánh dấu đó để chọn trong menu ngữ cảnh các từ đúng chính tả mà Office đề xuất hay có thể chọn các lệnh mà mình muốn dùng để xử lý nó.Ngoài chức năng kiểm tra chính tả, Office còn có khả năng kiểm tra văn phạm, xem bạn đã viết đúng hay không. Với câu nào mà Office nghi ngờ sai câu cú, nó sẽ cho xuất hiện đường gạch răng cưa màu xanh lá bên dưới câu đó.
Chức năng kiểm tra này rất hữu ích khi bạn soạn thảo các văn bản tiếng anh. Còn trong trường hợp thiết đặt ngôn ngữ là tiếng anh (English), khi soạn thảo văn bản tiếng Việt, Office sẽ không hiểu gì hết, và thế là văn bản của bạn sẽ xuất hiện đầy các “con giun” xanh xanh, đỏ đỏ trông vừa phản cảm, vừa rối mắt.

MICROSOFT Office 2003

Bạn có thể tắt chức năng kiểm tra chính tả ở phần Options hay Page Options trên menu Tools của những công cụ Office. Bạn chỉ việc bỏ dấu chọn trước những mục tự động kiểm tra chính tả (check spelling) và văn phạm (check grammar).
Thí dụ, ở Word, bạn nhấn chuột lên menu File, chọn Options.Trên thẻ Spelling & Grammar của màn hình Options, bạn bỏ dấu chọn trước các mục:
- Check spelling as you type: kiểm tra chính tả khi bạn gõ.
- Always suggest corrections: luôn đề xuất các từ ngữ đúng.
- Check grammar as you type: kiểm tra văn phạm khi bạn gõ.
- Check grammar with spelling: kiểm tra văn phạm với chính tả.Nhấn OK để thoát ra.

MICROSOFT OFFICE 2007

Nhấn chuột chọn menu Review trên thanh Ribbon. Nhấn mục Spelling & Grammar (hay nhấn phím F7).Bỏ dấu kiểm ở mục Check grammar trên hộp thoại Spelling and Grammar.
Nhấn nút Options… Trên màn hình Word Options, ở phần Proofing, bạn bỏ dấu kiểm trước các mục:
- Check spelling as you type (kiểm tra chính tả khi bạn gõ).
- Mark grammar errors as you type (đánh dấu các lỗi văn phạm khi bạn gõ).
- Check grammar with spelling (kiểm tra văn phạm với chính tả).Nhấn OK.

PHẠM HỒNG PHƯỚC