Thêm chú thích cho hình ảnh trong Word 2007

Khi chèn các bảng biểu, hình ảnh hay các đối tượng khác vào một văn bản Microsoft Word, bạn cần chú thích (caption) để người đọc hiểu được chúng có ý nghĩa thế nào, minh họa cho cái gì?
Microsoft Word 2007 được tích hợp chức năng tạo chú thích cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng.
Sau khi chèn hình ảnh minh họa vào trang Word, bạn nhấn chuột lên hình ảnh muốn thêm chú thích. Lúc đó, chung quanh hình ảnh đó sẽ xuất hiện khung ảnh và các dấu mốc điều chỉnh.
Bạn mở thẻ Reference trên thanh Ribbon của Word, rồi nhấn vào mục Insert Caption (chèn chú thích).
Màn hình Caption xuất hiện.Ở mục Position, bạn có thể chọn vị trí của chú thích nằm bên trên (Above selected item) hay bên dưới hình ảnh (Below selected item).
Ở mục Label, có sẵn 3 loại: Figure (hình), Equation (câu trích dẫn) và Table (bảng biểu). Các label mặc định này đều bằng tiếng anh. Bạn có thể tạo label tiếng Việt hay các label khác bằng cách nhấn lên nút New Label… Trên hộp thoại New Label, bạn gõ label mới vào hộp Label rồi nhấn OK. Các label mới này sẽ được bổ sung vào danh sách Label mặc định để tiện cho bạn dùng lại sau này. Nếu không cần label nào, bạn chỉ việc chọn nó rồi nhấn nút Delete Label để xóa nó khỏi danh sách.Sau khi đã chọn hay tạo Label, bạn trở lại màn hình Caption và nhập vào hộp Caption nội dung của chú thích. Xong xuôi, bạn nhấn nút OK.Chú thích sẽ được chèn vào văn bàn như một trường (field). Nhờ vậy, số thứ tự của chú thích sẽ được tự động cập nhật.

PHẠM HỒNG PHƯỚC