Giáo trình do nhóm phát triển phần mềm Hồ Gia biên soạn , giáo trình ở dạng CD tự động chạy không cần cài đặt . giáo trình tải về chỉ 103MB , sau khi giải nén hơn 200MB.
vài hình ảnh chụp từ giáo trình này

Có Minh Họa Bằng Phim Thao tác rất dễ hiểu

và cuối cùng cái quan trọng nhất không thể thiếu .
đây : [Phải đăng nhập mới thấy links. ]
No Pass