phần mềm đọc file FLV cho điện thoại java

1.Hỗ trợ J2me/Java
2. JSR75 hỗ trợ (bắt buộc, nếu không chương trình không khởi động)
3. Bộ nhớ “Heap” ít nhất 3 Mb (nếu không thì thông tin hồ sơ sẽ không nhìn thấy bất cứ điều gì)
4. FLV hỗ trợ – không cần thiết! (chương trình mở tập tin bằng cách sử dụng codec riêng)
5. MP3 hỗ trợ – yêu cầu để phát lại đúng[Phải đăng nhập mới thấy links. ]