CursorFX là 1 phần mềm dùng để thiết kế các hình ảnh cho con trỏ chuột trên máy tính. Sau khi cài CursorFX, bạn có thể lựa chọn các kiểu trỏ chuột với những hiệu ứng, các hình ảnh động, các kích cỡ khác nhau. Các kiểu trỏ chuột có thể được chọn tùy thuộc vào các sự kiện (các hành động) của hệ thống. CursorFX có ưu điểm là chỉ chiếm 1 lượng tài nguyên rất nhỏ (chỉ khoảng 1MB) và hầu như không làm chậm tốc độ di chuyển chuột của bạn.
CursorFX được cung cấp dưới 2 phiên bản: miễn phí và Pro (trả phí). Phiên bản miễn phí cung cấp cho bạn khá đầy đủ các chức năng trên. Phiên bản trả phí cung cấp thêm 1 số hiệu ứng về màu sắc và tính động của con trỏ chuột.

================================================== ====
CursorFX is a program for windows XP and windows Vista that enables users to vastly improve the visual appearance and functionality of the windows mouse cursor. Once installed, users can choose between hundreds of different mouse cursors with fluid animations, smooth edges, unique sizes, and more system event behaviors. In addition, CursorFX supports features such as smooth motion which the default windows mouse cursor does not.
DOWNLOAD


[Phải đăng nhập mới thấy links. ]