Ai biết cách cho giấy A3 vào máy in Canon LBP 3500 thì chỉ mình vs?